Projekty

Projekty TPEB ČR

Projekt TeamUp

Země po celém světě, uprostřed hrozeb a incidentů zaměřených na civilisty, investují do posílení svých schopností souvisejících s CBRN-E. Ve většině případů týmy, které reagují jako první, nejsou speciálně vycvičeny ani dostatečně vybaveny, aby čelily druhu nebezpečí, poskytovaly…
Přečíst

Horizon Europe - projekt EXPEDITE

Webová stránka projektu
Projekt ExPEDite si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací…
Přečíst

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY III.

Hlavním cílem projektu je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI), Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) a Ochrana kritické infrastruktury II. (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy…
Přečíst

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY II.

Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. úspěšně zakončen v červnu 2022 V říjnu 2020 TPEB ČR zahájila realizaci projektu Ochrana kritické infrastruktury II., jehož realizace trvala do června 2022. Hlavním cílem…
Přečíst

Projekt Ochrana kritické infrastruktury I.

Projekt Ochrana kritické infrastruktury úspěšně zakončen schváleným projektem programu H2020 Od poloviny roku 2017  do listopadu 2018 probíhala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury, v rámci dotačního programu OPPIK. Projekt Ochrana kritické…
Přečíst

H2020 – PROJEKT SECUREGAS

SecureGas Newsletter je oficiální pololetní zpravodaj projektu Horizon 2020 SecureGas Project. Cílem každého vydání bulletinu SecureGas je šířit aktualizace projektu a zprávy. Je vyvíjen a kompilován s příspěvky partnerů konsorcia…
Přečíst

H2020 – PROJEKT STAMINA

Projekt STAMINA byl zahájen v září 2020. Zaměřuje na strategický a krizový management v případě pandemie. Nabídne použití nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně…
Přečíst

H2020 PROJEKT – S4AllCities

Projekt S4AllCities (Smart Spaces Safety and Security for All Cities) byl zahájen v září 2020. Zaměřuje se na systémy zajišťující bezpečnost a ochranu obyvatel měst. Inteligentní města mají hlavní zodpovědnost za zajištění bezpečného fyzického a digitálního ekosystému…
Přečíst
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-right