Složení statutárních orgánů

Správní rada TPEB ČR

Předseda správní rady
Mgr. Zdeněk Veselý
Místopředseda správní rady
Ing. Aleš Cincibus
Místopředseda správní rady
Mgr. Oldřich Vojíř Ph.D.
Člen správní rady
Ing. Martin Bajer
Člen správní rady
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Výkonný výbor TPEB ČR

Předseda výkonného výboru
JUDr. Richard Hlavatý
Místopředseda výkonného výboru
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., PhD.
Člen výkonného výboru
doc. Ing. Martin Hromada, PhD.
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR