EN

Složení statutárních orgánů TPEB ČR

Správní rada TPEB ČR

Předseda správní rady
Ing. Václav Klučka

Místopředseda správní rady
Ing. Aleš Cincibus

Místopředseda správní rady
Mgr. Oldřich Vojíř Ph.D.

Výkonný výbor TPEB ČR

Předseda výkonného výboru
JUDr. Richard Hlavatý
richard.hlavaty@tpeb.cz
+420 777 796 953

Místopředseda výkonného výboru
Ing. Dušan Vilda
dusan.vilda@tpeb.cz
+420 724 224 511

Člen výkonného výboru
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., PhD.
vit.stritecky@tpeb.cz
+ 420 777 227 618

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.12.2021