EN

Složení statutárních orgánů TPEB ČR

Správní rada TPEB ČR

Předseda správní rady
Mgr. Zdeněk Veselý

Místopředseda správní rady
Ing. Aleš Cincibus

Místopředseda správní rady
Mgr. Oldřich Vojíř Ph.D.

Člen správní rady
Ing. MARTIN BAJER

Člen správní rady
doc. Ing. VÁCLAV JIROVSKÝ, CSc.

 

 

Výkonný výbor TPEB ČR

Předseda výkonného výboru
JUDr. Richard Hlavatý
richard.hlavaty@tpeb.cz
+420 777 796 953

Místopředseda výkonného výboru
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., PhD.
vit.stritecky@tpeb.cz
+ 420 777 227 618

Člen výkonného výboru
doc. Ing. Martin Hromada, PhD.
martin.hromada@tpeb.cz
+ 420 608 454 732

 

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023