Členství

Přidejte se k nám

Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR je otevřená novým členům, kteří mají zájem podílet se na činnostech a projektech platformy v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR.

Nabízí možnosti členství pro obchodní společnosti, výzkumné instituce, vysoké školy a organizace a instituce státní správy. Členství v TPEB ČR se řídí stanovami. V případě zájmu nás prosím kontaktujte emailem na adrese: info@tpeb.cz
info@tpeb.cz
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR