EN

Odkazy

Seznam národních a mezinárodních institucí, s kterými TPEB ČR a jeho členové spolupracují

CNS a.s.
http://cns.cz

ČEPS a.s.
http://www.ceps.cz/CZE/Stranky/default.aspx

ČEZ, a.s.
https://www.cez.cz

ČVUT Praha
http://intranet.cvut.cz/cs

GŘ – Hasičského záchranného sboru ČR
http://www.hzscr.cz/default.aspx

ERA a.s.
http://www.era.cz

http://www.era.aero

Kraj.úřad moravskoslezského kraje
http://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3352

Masarykova univerzita
https://www.muni.cz/?lang=cs

Monet+, a.s.
https://www.monetplus.cz

TTC Marconi s.r.o.
http://www.ttc-marconi.com

TTS energo s.r.o.
http://www.tts.cz/cz/energo

Unicorn Systems, a.s.
http://www.unicornsystems.eu/cz/index.html

Univerzita Tomáše Bati
http://www.utb.cz/fai

Vojenský technický ústav
http://www.vtusp.cz

VŠB – TU Ostrava
https://www.vsb.cz/cs

Vysoké učení technické v Brně
https://www.vutbr.cz

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ

http://www.fbi.uniza.sk

Center for energy systems
http://www.cesys.sk

ATOS Spain SA
https://atos.net/en

ITTI Sp. z o.o.
http://www.itti.com.pl

EXUS Software Ltd
http://www.exus.co.uk/en/about-us

TAURON Polska Energia
https://www.tauron.pl

ENERJISA
https://www.enerjisa.com.tr

A-QUA CONSULT INGENIEROS, S.L.
http://www.a-cing.com

RAMPHOS DYNAMICS p. c.
http://www.ramphosdynamics.gr

HKV LIJN IN WATER BV
http://www.hkv.nl

CINSIDE AB
http://cinside.se

CANAL DE ISABEL II GESTION S.A.
https://www.canalgestion.es/es

BLUE DOT SOLUTIONS sp. z o. o.
http://www.bluedotsolutions.eu

INSTITUTE OF COMMUNICATIONS AND COMPUTER SYSTEMS
http://www.iccs.gr/en

EXODUS ANONYMOS ETAIREIA PLIROFORIKIS
http://www.exodussa.gr

AIRBUS
http://www.airbus.com

IMMERSION
http://www.immersion.com

GRUPPO HERA
http://www.gruppohera.it

Akademické a výzkumné vazby v zahraniční

Joint Research Centre – The European Commission´s in-house Science Service, EU
https://ec.europa.eu/jrc/en

European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP), EU
https://ec.europa.eu/jrc/en/network-bureau/european-reference-network-critical-infrastructure-protection-erncip

Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN), EU
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/critical_infrastructure_warning_information_network/index_en.htm

Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia I.S.I.G
http://isig.it/it

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
http://www.unimore.it

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
http://www.kuleuven.be/english

Žilinská univerzita v Žiline, SR
https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO
http://www.unitn.it

Maritime Academy (civilian) of Szczecin
https://www.am.szczecin.pl/en

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it

Centro de investigación de recursos y consumos energéticos
http://www.fcirce.es

University of Athens
http://en.uoa.gr

MPO ČR
http://www.mpo.cz

Úř OSKSOJ
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide/urad-pro-obrannou-standardizaci–katalogizaci-a-statni-overovani-jakosti-105993

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – Technické normalizační komise

http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-komise

NBÚ
https://www.nbu.cz/cs

MZV ČR
http://www.mzv.cz/jnp

Český plynárenský svaz
https://www.cgoa.cz

T-Soft, a.s.
http://www.tsoft.cz

TAČR
https://www.tacr.cz/index.php/cz

MV ČR
http://www.mvcr.cz

API
http://www.e-api.cz

GE Power s.r.o.
https://www.gepower.com

Colsys s.r.o.
http://www.colsys.cz

Techniserv, spol. s r.o.
http://techniserv.cz

Ministerstvo vnútra SR, Slovensko
http://www.minv.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, SR
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk

SEPS, a.s.,
http://www.sepsas.sk/seps

ZSE, a.s.,
https://www.zse.sk/sk/Uvod

Slovenske elektrarne, a.s.,
https://www.seas.sk

SSE, a.s.,
https://www.sse.sk/domacnosti?page_id=212

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 26.11.2023