Odkazy

Seznam národních a mezinárodních institucí, s kterými TPEB ČR a jeho členové spolupracují

GŘ – Hasičského záchranného sboru ČR

https://www.hzscr.cz/default.aspx

Kraj.úřad moravskoslezského kraje

https://www.msk.cz/

Masarykova univerzita

https://www.muni.cz/?lang=cs

TTC Marconi s.r.o.

https://ttc-marconi.com/

TTS energo s.r.o.

https://www.ttsenergo.cz/

Univerzita Tomáše Bati

https://fai.utb.cz/

Vojenský technický ústav

https://www.vtusp.cz/

VŠB – TU Ostrava

https://www.vsb.cz/cs

Vysoké učení technické v Brně

https://www.vut.cz/?aid_redir=1

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ

https://www.fbi.uniza.sk/

Center for energy systems

https://www.cesys.sk/

EXUS Software Ltd

https://www.exus.co.uk/

TAURON Polska Energia

https://www.tauron.pl/dla-domu

A-QUA CONSULT INGENIEROS, S.L.

http://www.a-cing.com/

RAMPHOS DYNAMICS p. c.

http://www.ramphosdynamics.gr/

HKV LIJN IN WATER BV

https://www.hkv.nl/

CANAL DE ISABEL II GESTION S.A.

https://www.canalgestion.es/es

BLUE DOT SOLUTIONS sp. z o. o.

http://www.bluedotsolutions.eu/

INSTITUTE OF COMMUNICATIONS AND COMPUTER SYSTEMS

https://www.iccs.gr/endorse/

EXODUS ANONYMOS ETAIREIA PLIROFORIKIS

http://www.exodussa.gr/

Akademické a výzkumné vazby v zahraniční

Joint Research Centre – The European Commission´s in-house Science Service, EU

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en?prefLang=cs

European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP), EU

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en

Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN), EU

https://commission.europa.eu/index_en

Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia I.S.I.G

https://isig.it/it/

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

https://www.unimore.it/

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

https://www.kuleuven.be/english/kuleuven/

Žilinská univerzita v Žiline, SR

https://www.uniza.sk/index.php

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO

https://www.unitn.it/

Maritime Academy (civilian) of Szczecin

https://pm.szczecin.pl/en/

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica

https://www.consorzio-cini.it/index.php/it

Centro de investigación de recursos y consumos energéticos

http://www.fcirce.es/

University of Athens

https://en.uoa.gr/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – Technické normalizační komise

https://www.unmz.cz/

Český plynárenský svaz

https://www.cgoa.cz/

Techniserv, spol. s r.o.

https://www.techniserv.cz/

Ministerstvo vnútra SR, Slovensko

https://www.minv.sk/

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, SR

https://www.mindop.sk/

Ministerstvo hospodárstva SR

https://www.economy.gov.sk/

Slovenske elektrarne, a.s.,

https://www.seas.sk/
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR