Aktuality

Aktuality

Zahájení projektu TeamUp

12. 2. 2024
Ve dnech 24. až 26. ledna 2024 uspořádalo konsorcium projektu TeamUP své zahajovací setkání v řeckých Aténách. Pod vedením Řeckého institutu komunikačních a počítačových systémů se sešlo kolem 50 účastníků,…
Přečíst

Začínáme s realizací tří nových projektů

28. 1. 2024
Od ledna 2024 začínáme s realizací tří nových projektů. Projekt Ochrana kritické infrastuktury III. z programu OP TAK a projekty TeamUp a EXPEDITE z programu Horizon Europe. Těšíme se na…
Přečíst

TPEB ČR podala 26. projekt do evropských dotačních programů

26. 11. 2023
Projekt EMBRACE - výzva HORIZON-CL3-2023-DRS-01 - byl podán 23.listopadu 2023. Cílem projektu EMBRACE je zlepšit schopnost Evropy účinně reagovat na incidenty s biotoxiny, které představují významné výzvy pro současné přístupy…
Přečíst

Valná hromada TPEB ČR

24. 10. 2023
Dne 19.října 2023 se v Hotelu Troja konala řádná valná hromada TPEB ČR. Děkujeme všem zúčastněným za jejich účast a za velice zajímavé a podnětné příspěvky a těšíme se na…
Přečíst

Projekt OKI III z programu OP TAK schválen k realizaci

13. 10. 2023
Hlavním cílem projektu Ochrana kritické infrastruktuty III ( OP TAK) je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI), Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) a Ochrana kritické infrastruktury…
Přečíst

Konference Critical Infrastructure Protection and Resilience Europe

1. 10. 2023
International Association of CIP Professionals (Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany kritické infrastruktury) ve spolupráci UTB ve Zlíně, VŠB – TUO, TPEB ČR a AKIČR organizuje v termínu 3. – 5. 10. 2023 v prostorách…
Přečíst

Společnost TTC MARCONI slaví 30. výročí

17. 8. 2023
Již 30 let patří společnost TTC MARCONI mezi významné poskytovatele moderních komunikačních technologií pro kritickou infrastrukturu: Vyvíjí a dodává komunikační a bezpečnostní řešení zejména v oblasti energetiky, dopravy, veřejné správy,…
Přečíst

Projekt TeamUp byl schválen Evropskou komisí

1. 8. 2023
28. července 2023 byl schválen projekt TeamUp. Je to v pořadí pátý projekt z evropských dotačních programů, který bude TPEB v rámci mezinárodního konzorcia realizovat. Země po celém světě, uprostřed…
Přečíst

Projekt ExPEDite byl schválen Evropskou komisí

22. 7. 2023
20. července 2023 byl schválen projekt ExPEDite. Je to v pořadí čtvrtý projekt z evropských dotačních programů, který bude TPEB v rámci mezinárodního konzorcia realizovat. Projekt si klade za cíl…
Přečíst

Systém pro podporu rozhodování při hodnocení a řízení bezpečnosti a zabezpečení v chytrých městech

30. 6. 2023
Právě vyšel nový článek shrnující některé výsledky projektu S4ALLCities. Článek představuje komplexní DecisionSupport System v reálném čase, systém, který pomáhá bezpečnostním složkám během prevence a intervence potenciálních útoků. Zahrnuje optimální…
Přečíst
1 2 3 13
1 2 3 13
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-right