EN

TPEB ČR je sdružení právnických osob, veřejného i soukromého sektoru, vědeckou a výzkumnou organizací, zaměřenou na problematiku energetické a kybernetické bezpečnosti a související ochrany kritické infrastruktury.

Záměrem TPEB ČR je prosazování těchto zájmů v uvedených oblastech, tak aby byly zohledňovány a naplňovány požadavky legislativní a rovněž bylo vytvářeno prostředí pro podporu příslušných projektů a programů na úrovni národní i mezinárodní.

TPEB ČR je společenství, které vytváří a stimuluje dialog mezi privátními a veřejnými subjekty s cílem identifikace hlavních hrozeb ve zmíněném prostředí s následným hledáním jejich řešení. Tento dialog začíná již od provozní úrovně firem, tak aby jasně definoval požadavky a podmínky, které průmysl potřebuje pro hledání řešení, budování konkurenceschopnosti, jak ve výrobě a provozu, tak i v oblasti výzkumu. Uvedení těchto postupů v platnost a následná certifikace v souladu s harmonizovanými předpisy EU umožní inovativní řešení využitelná na národní i mezinárodní úrovni.

Prezentace 2019 TPEB ČR

TPEB ČR

TPEB ČR je sdružení právnických osob, veřejného i […]

Projekt TPEB

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“ Vážení […]

NEWSLETTERY

Newsletter mimořádný 2020 Soubor ve formátu PDF. […]

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 23.11.2020