EN

Technologická platforma „Energetická bezpečnost, ČR“ z.s. (dále jen TPEB) byla založena v říjnu 2011 jako unikátní projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnership project) v České republice se zaměřením na oblast ochrany kritické infrastruktury. Členy TPEB jsou (1) přední národní energetické společnosti, společnosti spravující energetické distribuční sítě, softwarové a komunikační společnosti, (2) organizace a instituce veřejné správy jako například Hasičského záchranného sboru ČR (Ministerstvo vnitra ČR), České agentury pro standardizaci (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a Moravskoslezského kraje, (3) přední české technické univerzity a výzkumné instituce. Posláním TPEB je podněcovat spolupráci mezi výše uvedenými třemi pilíři a podporovat činnosti spojené s výzkumem, vývojem a inovacemi vedoucími k zavádění nových technologií zajišťujících ochranu kritické (informační) infrastruktury. Platforma organizuje veřejné akce zaměřené na zvyšování povědomí o ochraně kritické (informační) infrastruktury na straně veřejné správy i široké veřejnosti. Dále zprostředkovává spolupráci mezi bezpečnostními potřebami státní správy i soukromého sektoru a národními schopnostmi a potenciálem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V neposlední řadě si klade za cíl organizovat konsorcia žádající o projekty výzkumu, vývoje a inovací v národním a evropském kontextu. TPEB, který je postupně uznáván jako příslušná skupina odborných znalostí, poskytuje odborníky různým národním i mezinárodním orgánům a skupinám odborníků.

 

 

TPEB ČR

Technologická platforma „Energetická bezpečnost, ČR“ z.s. (dále […]

Projekt TPEB

Projekt Ochrana kritické infrastruktury úspěšně zakončen schváleným […]

NEWSLETTERY

Newsletter mimořádný 2020 Soubor ve formátu PDF. […]

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 1.10.2023