Projekt
Webová stránka projektu

Horizon Europe - projekt EXPEDITE

Projekt ExPEDite si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací akce směřující k pozitivní energetické a klimatické neutralitě nákladově efektivním způsobem. Nástroje budou schopny modelovat produkci a poptávku po energii v okrese, výkonnost budov, optimalizovat flexibilitu a simulovat mobilitu a dopravu. Projekt bude aplikován na okres v Rize v Lotyšsku a poskytne praktické pokyny, opakovaně použitelné modely, algoritmy a školicí materiály, které pomohou dalším městům replikovat digitální dvojče pro jejich okresy, které podporují široké přijetí praktik udržitelné energetiky.

Realizace projektu začala 1.ledna 2024.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-left