Projekt

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY III.

Hlavním cílem projektu je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI), Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) a Ochrana kritické infrastruktury II. (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Klíčovým motivem je navýšit účast českých firem v projektových konsorciích usilujících o projekty z programu Horizon Europe. Hlavními aktivitami projektu bude technologický foresight, prohlubování spolupráce s evropskými platformami a vytváření konsorcií odpovídajících na výzvy programu Horizon Europe.
Zapojování do výzkumných programů (primárně Horizon Europe) je jedním z pilířů činnosti TPEB, která již v minulých letech úspěšně zformovala kooperační inovační síť a hodlá ji nadále rozšiřovat.
Realizace projektu začala 1.ledna 2024.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-left