Projekt

H2020 PROJEKT – S4AllCities

Projekt S4AllCities (Smart Spaces Safety and Security for All Cities) byl zahájen v září 2020. Zaměřuje se na systémy zajišťující bezpečnost a ochranu obyvatel měst. Inteligentní města mají hlavní zodpovědnost za zajištění bezpečného fyzického a digitálního ekosystému podporujícího soudržnost a udržitelný rozvoj měst pro blaho občanů EU. S4AllCities integruje pokročilé technologie a organizační řešení v tržně orientovaném sjednoceném rámci Cyber ​​- Physical Security Management, zaměřeném na zvyšování úrovně odolnosti městských infrastruktur, služeb, ICT systémů, IoT a podporu sdílení informací a informovanosti mezi zainteresovanými složkami městských aglomerací v oblasti bezpečnosti. Tři pilotní případy se zapojením celkem 5 měst ve 4 zemích (Španělsko, Rumunsko, Česká republika, Řecko), umožní systému S4ALLCITIES System of Systems nasazení a ověření jeho inteligentních komponent a funkcí ve skutečném životním prostředí, zajištění dodávek řešení a služeb v souladu s novými požadavky inteligentních měst, zaměřené na: řízení bezpečnosti otevřených rizikových prostorů ; kybernetické zabezpečení; sledování podezřelých aktivit a chování; identifikace objektů bez dozoru; odhad cyber-fyzických rizik v reálném čase na více místech a měření aktivace pro efektivní řešení krizových situací.

S4AllCities bude využívat přítomnosti TPEB ČR, jedinečného neziskového subjektu veřejného a soukromého partnerství v České republice, který se zaměřuje na oblast ochrany kritické infrastruktury, při posilování spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti ochrany veřejných prostor. TPEB bude pořadatelem jedné ze 3 akcí, které projekt povede, se zaměřením přesně na posílení spolupráce veřejných a soukromých subjektů. TPEB ČR, v rámci účasti na projektu významně těží tím, že se postupně vedle energetiky zaměří na širší oblast kritické infrastruktury a bude rozvíjet své postavení v oblasti standardizace sloužící jako brána pro české standardizační orgány.

Sledujte nás na našich webových stránkách a na sociálních sítích:

https://www.s4allcities.eu/

https://www.linkedin.com/in/s4allcities-project/

https://www.facebook.com/s4allcitiesh2020/

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-left