Projekt

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY II.

Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. úspěšně zakončen v červnu 2022

V říjnu 2020 TPEB ČR zahájila realizaci projektu Ochrana kritické infrastruktury II., jehož realizace trvala do června 2022. Hlavním cílem projektu je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI) a Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Klíčovým motivem je navýšit účast českých firem v projektových konsorciích usilujících o projekty z programu H2020 a Horizon Europe.

TPEB ČR se dlouhodobě profiluje jako organizace zaměřující se na problematiku ochrany kritické infrastruktury, která je právem zachycována jako významné téma v národních i nadnárodních strategických dokumentech. Z hlediska výzkumu a vývoje se jedná nejen o zásadní výzvu ale také o příležitost, která reflektuje rostoucí propojenost a virtualizaci tohoto světa. TPEB  ČR tuto příležitost vnímá zejména v kontextu projektů výzkumu a vývoje, do kterých zapojuje členské i nečlenské firmy a instituce. V rámci tohoto projektu chce TPEB podpořit inovační snahu českých institucí a firem prostřednictvím jejich zapojování do mezinárodních konsorcií usilujících o velké projekty v rámci programu H2020, resp. Horizon Europe. Ze statistik dlouhodobě vyplývá, že především české firmy nejsou v konsorciích H2020 výrazně zastoupeny. V některých parametrech je ČR dokonce mezi posledními zeměmi v rámci EU.  Zároveň je třeba vnímat skutečnost, že velké výzkumné a vývojové projekty mají zásadní dopady oblasti tvorby politik a především v oblasti normotvorby. Úspěšní žadatelé tak mohou prostřednictvím projektů reprezentovat širší české zájmy a kultivovat tak odbornou diskuzi o možnostech ochrany české i evropské kritické infrastruktury, která by měla rezonovat mezi politickými a administrativními aktéry.

V návaznosti na dlouhodobou aktivní činnost TPEB ČR je hlavním cílem projektu prohloubit stimulaci, koordinaci a zapojování členské základny a dalších subjektů do projektů výzkumu a vývoje, přičemž důraz je v této souvislosti kladen na propojování schopností a potřeb firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy. Klíčovým motivem je navýšit účast českých firem v projektových konsorciích usilujících o projekty z programu H2020, resp. Horizon Europe v široce definované oblasti ochrany kritické infrastruktury. Tento cíl v sobě obnáší také potřebu efektivního technologického foresightu, který představuje základ pro formulování inovačních plánů, pro něž je možné hledat partnerství v ostatních zemích EU a aktivní snahu o internacionalizaci v rámci evropských platforem, které tento proces mohou uspíšit a zjednodušit. V neposlední řadě je také cílem projektu prostřednictvím velkých mezinárodních konsorcií reprezentovat české strategické zájmy v kontextu normotvorby a formování politik EU.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-left