EN

Seznam členů TPEB ČR

Centrum ENET – http://cenet.vsb.cz/cz/

 

CNS a.s. – www.cns.cz

CNS a.s.

 

 

ČEPS a.s. – www.ceps.cz
ČEPS a.s.

 

Česká agentura pro standardizaci – http://www.agentura-cas.cz

 

České vysoké učení technické v Praze – www.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze

 

 

ČEZ, a.s. – www.cez.cz
ČEZ, a.s.

ERA a.s. – www.era.aero

ERA a.s.

 

 

Hasičský záchranný sbor ČR – www.hzscr.cz

Hasičský záchranný sbor ČR
 

 

IOBK – Institut ochranných betonových konstrukcí – http://www.iobk.cz

 

Masarykova univerzita – www.muni.cz

 

Masarykova univerzita

 

 

Monet +, a.s. – www.monetplus.cz

Monet +, a.s.

 

Moravskoslezský kraj – www.kr-moravskoslezsky.cz

Moravskoslezský kraj

TTC MARCONI s.r.o. – www.ttc-marconi.com

Ttcmarco

 

TTS energo s.r.o. – www.tts.cz

TTS energo s.r.o.

 

 

UNICORN Systems a.s. – www.unicornsystems.eu
UNICORN Systems a.s.

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – www.utb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

Vojenský technický ústav, s.p. – www.vtusp.cz

Vojenský technický ústav, s.p.

 

 

VŠB – TU Ostrava –  Fakulta bezpečnostního inženýrství –  http://www.fbi.vsb.cz

 

 

Vysoké učení technické v Brně – www.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně

SIX Research Center

 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINĚ  – http://fbi.uniza.sk

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 31.1.2019