EN

Horizont2020 – Projekt SecureGas

Dne 25.11. 2019 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky uskutečnila presentace evropského projektu SecureGas, z programu Evropské komise Horizon2020 (H2020) konsorcia 11 států a 21 firem, které vede společnost RINA CONSULTING SPA.

Záměrem této akce bylo prezentovat zahájený projekt SecureGas zaměřený na oblast bezpečné a odolné distribuce plynu v EU a kompatibility existujících systémů v Evropě. Jeho výstupem by měla být doporučení, včetně metodik a norem, která budou odrážet existující a budoucí hrozby v této oblasti.

Akce se konala pod záštitou tohoto ministerstva a pořádal ji člen konsorcia Technologická platforma energetické bezpečnost ČR (TPEB ČR). Zúčastnila se ji celá řada odborníků nejen z oblasti plynařství, ale i distribuce elektrické energie a ochrany kritické infrastruktury z České i Slovenské republiky.

V úvodním vystoupení náměstek ministra pan René Neděla uvedl, že projekty tohoto typu mají strategický charakter nejen v souvislosti s tím, jak se vyvíjí a realizuje diskuze o budoucnosti energetiky v Evropě, ale i s naplňováním národní Státní energetické koncepce.  Podpořil úsilí TPEB ČR v tomto pohledu a vyjádřil podporu dalším podobným aktivitám v budoucnosti.

ČR má dosud velmi nízkou účast a úspěšnost v projektech H2020, je na pátém místě mezi třinácti obdobně velkými evropskými státy. I s ohledem na to považujeme možnost být součástí tak silného konsorcia jako úspěch a současně výzvu k dalším obdobným aktivitám v oblasti energetiky a zabezpečení kritické infrastruktury.

https://www.securegas-project.eu/presentation-of-the-project-securegas-at-the-round-table-of-technology-platform-energy-security/

https://twitter.com/secure_gas/status/1199981274145992706?s=20

https://www.linkedin.com/posts/securegas_securegas-aim-project-activity-6605752876981592064-wk_C

Prohlédněte si fotogalerii kliknutím na níže zobrazenou fotografii.

 

http://www.securegas-project.eu

Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

TPEB ČR

AKTUALITY

Poslední přidaná 13.2.2020