Aktualita
20. 4. 2016

Pozvánka na podnikatelskou misi ve dnech 21.-22.5.2016 do státu Izrael

Vážení členové,

rádi bychom Vás informovali o připravovaném jednání vlád Izraele a České republiky, které se uskuteční ve dnech 21. -22.5.2016 v Izraeli. Součástí této akce je doprovodná podnikatelská mise, která by se měla zaměřit na problematiku Ochrany kritické infrastruktury a kybernetické bezpečnosti s cílem nalezení partnerské spolupráce či relevantních obchodních partnerů. Nebo potenciálních partnerů pro projekty v rámci ČR , či EU.
Pokud se nemůžete zúčastnit osobně je možně vyplnit přiložený snímek profilu společnosti a zaslat nám. Bude pak součástí presentace za účasti premiérů a bude předána izraelské straně.
Prosíme o případné urychlené vyplnění a zaslání do 28.4.2016.

S pozdravem,

JUDr. Richard Hlavatý

Předseda výkonného výboru TPEB ČR


Vážená paní, Vážený pane,

na základě pověření Úřadu vlády České republiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi doprovázející předsedu vlády České republiky při jeho oficiální návštěvě Státu Izrael v rámci česko-izraelských mezivládních konzultací. Cesta se uskuteční v termínu od 21.-22.5.2016. Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Předpokládáme, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které již s izraelskou stranou spolupracují a jejichž aktivitu v teritoriu tato významná návštěva může podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, které chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Základním kamenem programu je téma ochrany kritické infrastruktury. A dále bude program přizpůsoben upraven dle požadavků firem a doporučení Velvyslanectvím České republiky v Izraeli. Mimo jiné plánujeme organizaci podnikatelského fóra a bilaterálních jednání firem.

Z důvodu časové tísně Vás žádáme o vyjádření předběžného zájmu v co nejkratší době.

V případě zájmu o misi Vás žádáme o vyplnění přihlášky na misi, elektronického formuláře a PP slidu.

1. Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu ebradacova@spcr.cz.
2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde:

http://registrace.spcr.cz/?eventId=312&controller=event&task=individualRegister

Bez vyplnění elektronického formuláře není možné vaši přihlášku akceptovat.

Prosím Vás o vyplněného PP slide (do slide můžete vložit i logo společnosti) a zaslání Evě Bradáčové (ebradacova@spcr.cz).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

S pozdravem

--
Mgr. OLGA ZULÁKOVÁ
Manažerka pro mezinárodní vztahy
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce mezinárodních vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9
Tel: 225 279 406 | GSM: 739 452 814
ozulakova@spcr.cz | www.spcr.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnější zaměstnavatelský svaz sdružující klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice.
Tato zpráva má jen informativní charakter. Obsah této zprávy odesílatele nezavazuje a odesílatel nemá v úmyslu touto zprávou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku, potvrdit uzavření smlouvy ani nezakládá předsmluvní odpovědnost jejího odesílatele, ledaže je odesílatelem ve zprávě uvedeno výslovně jinak.

Soubory ke stažení:

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right