Aktualita
6. 6. 2024

První projekt Ochrana kritické infrastuktury úspěšně ukončen

K dnešnímu dni byla schválením závěrečné zprávy ukončena realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury I. Aktivní doba realizace trvala od poloviny roku 2017 do listopadu 2018. Na cíle a projektové záměry tohoto projektu navázal projekt Ochrana kritické infrastruktury II., který byl v aktivní realizaci od října 2020 do června 2022. V současnosti je ve smyslu návaznosti cílů a projektových záměrů realizován projekt Ochrana kritické infrastruktury III., jehož realizace začala v lednu 2024.

Hlavním cílem současného projektu je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI), Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) a Ochrana kritické infrastruktury II. (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Klíčovým motivem je navýšit účast českých firem v projektových konsorciích usilujících o projekty z programu Horizon Europe. Hlavními aktivitami projektu bude technologický foresight, prohlubování spolupráce s evropskými platformami a vytváření konsorcií odpovídajících na výzvy programu Horizon Europe.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right