Aktualita
22. 4. 2014

Návrh bezpečnostních opatření pro SmartGrids

Vážení členové,

Jak jsme Vás již v minulosti informovali TPEB ČR se podílelo na projektu evropské agentury ENISA "Návrhu bezpečnostních opatření pro SmartGrids" . Projekt byl zahájen v květnu 2013 a jeho výstupem je přiložený dokument, který byl publikován začátkem dubna.

Ve svém sdělení [ COM/2011/202 ] ,Evropská komise uvádí, že inteligentní sítě (SmartGrids) , jako součást kritické infrastruktury , by měly být bezpečně provozovány a mají respektovat soukromí koncových uživatelů . Komise se v návaznosti na tento první dokument rozhodla dále zkoumat uvedenou problematiku a zajistit odpovídající ochranu inteligentních sítí v EU .
Dokument obsahuje návrh 45 bezpečnostních opatření , rozčleněných do 11 bezpečnostních domén.

Tento model bude ve spolupráci s členskými státy, jejich institucemi a zástupci, dál upřesňován a dopracováván. V případě zájmu, je to příležitost pro Vás, se na tomto procesu podílet a zlepšit tak modely na národní i evropské úrovni.

Soubor ve formátu PDF.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right