Aktualita
20. 2. 2015

Zájmová skupina Kybernetická bezpečnost a Compliance - setkání 4.2.2015

Setkání členů TPEB a jejich hostů v rámci zájmové skupiny Kybernetická bezpečnost a Compliance

Dne 4.2. 2015 se v prostorách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) setkali členové TPEB a jejich hosté k diskuzi o Zákonu o Kybernetické bezpečnosti (ZKB) v oblasti utilit, především energetiky.

Setkání zahájil a vedl člen výkonného výboru Radek Sazama, účastnili se zástupci společností ČEPS, ČEZ, RWE, E.ON, Pražská plynárenská, Monet+, Fujitsu Technology Solutions, Unicorn, Novicom, Axenta, NSM Cluster.

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. z Masarykovy University v Brně úvodem podal vyčerpávající komentář k ZKB, jeho vzniku, účinku, předpokládaným dopadům a navazujícím akcím. Následně zástupci TPEB, Jan Kepič a Vítězslav Bouše, prezentovali možná společná témata a jejich stav v oblasti Zákona o kybernetické bezpečnosti:

  • nástroj pro podporu hodnocení míry souladu se ZKB,
  • metodika identifikace KII pro společnosti ze sektoru utilit,
  • soubor vzorů, metodických pokynů a průvodců pro společnosti ze sektoru utilit.

Dále byl prezentován připravovaný Nástroj pro podporu hodnocení míry souladu se ZKB. Účastníci schůzky uvitali tuto aktivitu a očekávají průběžného informování o dalším vývoji.

V průběhu celého setkání panovala otevřená diskuse všech účastníků na téma řízení rizik a implementace požadovaných pravidel ZoKB. Zejména komentáře a poznámky doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. byly podnětem pro živou diskuzi mezi přítomnými.

Na závěr účastníci schůzky ocenili zorganizování tohoto setkání v takovém složení a dohodli se na dalším pokračování v polovině března, jehož součástí budou i prezentace řešení technologických členů TPEB k dané problematice.

Děkujeme všem účastníkům za jejich čas, zájem a především otevřenou a zajímavou diskuzi!

Soubor ve formátu PDF.

Fotogalerie

8002

Obrázek 1 z 7

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right