Aktualita
28. 4. 2015

Účast TPEB ČR na výroční konferenci platformy ERNCIP v Bruselu - 16.-17. dubna 2015

Ve dnech 16. a 17. dubna 2015 se v bruselském sídle Evropské komise uskutečnila výroční konference Platformy ERNCIP – Evropská referenční sít (zkušeben a laboratoří) ochrany kritické infrastruktury, na které promluvil předseda výkonného výboru TPEB ČR JUDr. Hlavatý.

Z české strany se akce zúčastnil kpt. Mgr. Lukáš Pidhaniuk z GŘ ZHS ČR, PhDr. Martin Bílek Ph.D z ČEPSu a zástupce odboru bezpečnosti ČEZ, pan Jan Bucki.

Jednání hodnotilo uplynulé období s výhledem na další strategii. Proto i zastoupení ze strany EK bylo vysoké na úrovni - Heads of Units z Hlavního direktorátu pro Migraci a Vnitro a z Hlavního direktorátu pro vědu a výzkum. Hodnoceny byly především oblasti energetiky, letectví, ICT, komunikace, biometrie a další.

TPEB ČR již delší dobu s ERNCIPem spolupracuje. V případě tohoto setkání byl JUDr. Hlavatý požádán o prezentaci TPEB ČR jako unikátního evropského PPP projektu. V přiložené presentaci (viz příloha) byl jasně vyjádřen zájem TPEB ČR o praktičtější integraci do připravovaných evropských bezpečnostních strategií a návazně do projektů, kde se potenciál ČR, respektive členů TPEB ČR, může realizovat a vytvářet tak i komerční naplnění na trhu ochrany KI.

Odezvy na presentaci byly velmi dobré, což potvrzuje i skutečnost, že v návaznosti na zmíněnou prezentaci a v ní obsažené návrhy bylo dojednáno se zástupci zmíněných DG, že uvedené záměry podpoří a v nejbližších dnech budou komunikovat tak, aby doznaly konkrétní podoby ve smyslu aktivit a projektů, které se začnou konat po hlavičkou českého předsednictví Visegradu 4 od 1.7.2015.

Na konferenci byla také pro výše uvedenou aktivitu dohodnuta spolupráce ze zástupcem Slovenské republiky, představitelem Ministerstva dopravy SR, Ing. Mračkem.

Podrobný zápis z konference, resp. prezentace budou umístěné na webu jakmile je z DJ JRC obdržíme.

Soubor ve formátu PDF.

Fotogalerie

DSC_0202_1

Obrázek 1 z 4

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right