Aktualita
7. 9. 2018

TPEB vstoupila do třech projektových konsorcií v programu H2020

TPEB se stala součástí hned třech konsorcií, která od konce srpna 2018 usilují o projekty v rámci programu H2020. Jedná se o bezprecedentní úspěch, který naznačuje velkou efektivitu platformy při rozvíjení evropské kooperativní sítě. Prvním z projektů byl PredICT, který směřoval do výzvy DS-04-2018-2020: Cybersecurity  in  the  Electrical  Power  and  Energy  System  (EPES):  an  armour  against  cyber  and  privacy  attacks  and  data  breaches. Do tohoto projektu prostřednictvím TPEB vstoupilo i Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (C4e) při Masarykově univerzitě v Brně. Další projekt CYBER-REACT směřoval do výzvy SU-ICT-01-2018 (Dynamic countering of cyber-attacks) Subtopic: b) Cyber-attacks management – advanced response and recovery a poslední projekt SecureGas pak do výzvy SU-INFRA01-2018-2019-2020 "Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe". Ve všech případech TPEB přispívá kapacitami v oblasti energetické infrastruktury, standardizace a diseminace výsledků.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right