Aktualita
7. 10. 2019

TPEB vstoupila do konzorcií dvou nových projektů podaných v programu Horizont 2020

TPEB dále rozšiřuje své portfolio v rámci H2020 konsorcia STAMINA zaměřujícího se na strategický a krizový management v případě pandemie

Projekt STAMINA nabídne použití nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně pomohou zefektivnit národní zdravotnické plánovací systémy, a to od úrovně strategických plánovačů až po první respondenty. Stávající krizové rámce budou posíleny zpravodajskými informacemi získanými z datových souborů a modelů o pandemiích a pokročilými vizualizačními technologiemi, které a) umožní predikci šíření nemocí, b) odhadnou dopady (socioekonomické) pandemické krize na veřejné zdraví obecně a c) budou podporovat subjekty s rozhodovací pravomocí při provádění nejvhodnějších strategií reakce, včetně plánování zdrojů a celkového řešení krizí. Každá demonstrace bude obsahovat několik simulačních cvičení zahrnujících kompletní řetězec zúčastněných stran nezbytný k testování a validaci nového navrhovaného konceptu end-to-end, včetně přeshraniční spolupráce.

Cílem rozsáhlých demonstrací bude poskytnout zúčastněným stranám přímou příležitost ke spolupráci při validaci nových konceptů, a tím významně zlepšit schopnost situačního uvědomění a schopnosti podpory rozhodování příslušných organizací v oblasti strategického a krizového zdravotnického managementu ve velkém počtu členských států EU. Výsledkem projektu bude závazek zúčastněných stran sdílet a uplatňovat strategie připravenosti a řešení krizí vyvinuté v projektu a provádět ověřené nové koncepce na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

V případě úspěchu bude TPEB zodpovědná za českou demonstraci a aktivity v oblasti standardizace a veřejného dosahu.

 

TPEB posiluje spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci prostřednictvím H2020 konsorcia INTEGRAL

Cílem projektu je vývoj norem pro systémy, nástroje a služby v oblasti řešení krizí (souvisejících s přírodními riziky a CBRN-E incidenty). Primárním cílem je dosažení integrálního posouzení hrozeb a zvýšení interoperability zařízení a postupů, jakož i usnadnění spolupráce týmů pro řešení krizí při přeshraničním krizovém scénáři. Konkrétněji bude projekt INTEGRAL identifikovat potřeby v oblasti standardizace, které se během projektu vyvinou v mandáty CEN. Hlavním cílem je zlepšit systémy včasného varování a reakce a výměnu informací o závažných přeshraničních hrozbách způsobených CBRN-E a přírodními riziky. V oblasti CBRN-E je cílem navrhovaného projektu zvýšit kapacitu testování výkonu detekčních zařízení CBRN-E ze strany členských států. Práce prováděné v rámci projektu také pomohou informovat odborníky o výkonu zařízení a poskytnout jim školení v oblasti detekce. Klíčovým cílem projektu INTEGRAL je také poskytování přeshraničních/meziodvětvových školení a cvičen v návaznosti na požadavky EU.

Následným cílem projektu je harmonizovat stávající (de facto) standardy při koordinaci krizí a komunikaci v případě přírodních nebezpečí. Existují různé standardy pro formáty výměny dat mezi organizacemi i v kontextu krizových postupů. Tyto normy by měly být konsolidovány a rozšířeny o požadavky a možnosti nových technologií.

V případě úspěchu bude TPEB podporovat standardizační aktivity v úzké spolupráci s Českou normalizační agenturou.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right