Aktualita
21. 11. 2019

TPEB ČR členem konzorcia nově podaného projektu SCANNER

V listopadu 2019 byl podán nový projekt v rámci programu Horizon2020. TPEB ČR je součástí projektového konzorcia. Projekt SCANNER navrhuje inteligentní softwarovou platformu pro automatickou identifikaci slabých míst zabezpečení a narušení soukromí metody založené na statické a dynamické analýze kódu. Celý proces bude záviset na klíčových principech testování v bílé krabici (využívající architekturu softwaru,  techniky kódování a vývojové prostředí) a testování černé skříňky (využívající hloubku algoritmy učení, techniky dynamického řízení toku, testování penetrace a princip minimalizace dat), formování a kompletní (za běhu i za běhu), automatizovaný mechanismus k a) testu, b) ověření, c) oprava a d) certifikace softwaru podle příslušného stavu techniky, norem a rámců EU. Budou zavedeny nové algoritmy učení Deep poskytnout navrhované řešení s výše uvedenými vlastnostmi a schopnostmi. Druhým významným přínosem projektu je poskytnutí rámce SCANNER, který vede k softwarové architektuře respektující soukromí a kybernetickou bezpečnost, doplnění stávajících nástrojů životního cyklu produktu. Tento rámec umožní vývojovým týmům rozvíjet soukromí a soukromí bezpečnostní software podle návrhu a certifikační úřady k nastavení KPI odpovídajících různým úrovním certifikace a v souladu s tím porovnat software. Stejný rámec navíc přispěje k vytvoření EU standardy kybernetické bezpečnosti a soukromí. SCANNER nakonec pomůže orgánům, jako je například ENISA, soustředit úsilí poskytováním pokynů a regulační rámce, které napomáhají neustálé a zvýšené odolnosti IKT. Řešení platformy SCANNER je založeno na potřebách koncových uživatelů a vychází z metodologie projektování. Existující mezery na trhu se odrážejí v případech použití SCANNERA, které se týkají: a) SaaS, b) mobilních aplikací a c) mikroprocesů. Nabízené softwarové řešení a rámec SCANNER zlepší tržní příležitosti pro dodavatele zabezpečení v EU komponenty, zatímco validace řešení zvýší důvěru v jednotný digitální trh. Projektové konzorcium sestává z 18 členů ze 14 zemí.

 

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right