Aktualita
19. 12. 2016

Společnost ČEPS, a.s. udělila medaile za bezpečnost. Mezi vyznamenanými byl i předseda Výkonného výboru JUDr. Richard Hlavatý

Společnost ČEPS udělila medaile za bezpečnost

Zástupci bezpečnostních složek, ale i pracovníci veřejné správy a samosprávy obdrželi od společnosti ČEPS medaile Za zásluhy o bezpečnost přenosové soustavy. V Míčovně Pražského hradu se tento slavnostní akt odehrál již pošesté.

Ocenění je výrazem uznání mimořádného přínosu a dlouhodobé příkladné spolupráce při ochraně elektroenergetické přenosové soustavy. Medailemi jsou oceňováni zejména příslušníci Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému (zejména Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR). Každoročně se však mezi oceněné dostanou i pracovníci nejrůznějších úřadů, a to za řešení problematiky krizového řízení.

„Během několika let, kdy se s těmito složkami pravidelně setkáváme při nejrůznějších cvičeních, jsme si společně vyzkoušeli mnoho typů různých situací. To, že nyní policie, hasiči i další do své praxe zahrnují principy a zásady ochrany kritické infrastruktury, je naopak přínosem a oceněním pro nás,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Provozovatel přenosové soustavy je významný subjekt kritické infrastruktury státu i evropské kritické infrastruktury. Spolehlivé fungování přenosové sítě musí být zajištěno 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí bezproblémového chodu tak je i trénink na výjimečné situace. Na elektrické stanici Kletné proběhlo proto v říjnu bezpečnostní cvičení SAFEGUARD, které prověřilo spolupráci s Armádou ČR v rámci simulované mimořádné bezpečnostní situace, během níž by vojáci střežili právě i objekty provozovatele přenosové soustavy. Na hlavním dispečerském pracovišti se zase odehrálo protiteroristické cvičení TEROR 2016. Dle jeho scénáře se útočníkům podařilo lstí vniknout až na dispečink, kde si vzali rukojmí a vyhrožovali likvidací přenosové sítě.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost ČEPS jsou udělovány ve třech stupních – zlaté, stříbrné a bronzové. Jednotlivé kategorie reprezentují míru zásluh a ocenění.

Bronzovou medailí byli oceněni:

npor. Mgr. Josef Jeřábek - vedoucí výcviku a analytiky Pohotovostní motorizované jednotky, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
mjr. Mgr. Luděk Pleger – vedoucí Pohotovostní motorizované jednotky, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje
plk. Mgr. Miloš Trojánek – ředitel Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
nprap. Miroslav Němeček – velitel družstva hasičské stanice Strašnice, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
ppor. Radek Patočka – velitel čety hasičské stanice Strašnice, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
plk. Ing. David Vratislavský – ředitel odboru IZS, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
plk. Ing. Antonín Krömer – vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Krajské ředitelství HZS Moravskoslezského kraje
plk. Ing. Roman Vyskočil – ředitel Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje kpt.
Bc. Martin Hastík – starší důstojník štábu, Krajské vojenské velitelství Ostrava
pplk. Ing. Miroslav Šenkeřík – vedoucí operačního oddělení, Krajské vojenské velitelství Zlín
Bc. Ondřej Červinka – strážník specialista, Obvodní ředitelství Městské policie Praha 10
JUDr. Richard Hlavatý – předseda výkonného výboru Technologické platformy energetická bezpečnost ČR Ing. Marta Spálenková – vedoucí oddělení krizového řízení, kancelář hejtmana Jihočeského kraje

Stříbrnou medailí byli oceněni:

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský – ředitel HZS hl. m. Prahy
brig. gen. Ing. František Zadina – náměstek generálního ředitele HZS ČR
Ing. Josef Čapek, Ph.D. – vedoucí útvaru Požární ochrany JE Dukovany
Ing. Ladislav Havel – ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zlatou medailí byli oceněni:

plk. Mgr. Radim Daněk – náměstek ředitele pro vnější službu, Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje
brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek – první náměstek policejního prezidenta

Zdroj: ČEPS, a.s.

Medaile_2016_4788

Obrázek 1 z 7

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right