Aktualita
4. 10. 2017

Projekt Ochrana kritické infrastruktury vstupuje do 2. etapy realizace

V rámci realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury, který je kofinancován z dotace Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Spolupráce – Technologické platformy,“ byla ukončena první z plánovaných etap realizace. V rámci této etapy byly úspěšně podány dva významné mezinárodní projekty do programu Evropské komise Horizont2020.

První projekt Horizont2020 s názvem Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP) navrhuje vytvoření sítě evropských stakeholderů v oblasti OKI, která se zaměří na vyhodnocení dosavadních politik, analýzu nových výzev a hledání strategických a standardizačních řešení. Předmětný projekt vytváří strategickou příležitost zapojení členů TPEB do navazujících projektových aktivit týkajících se ochrany kritické infrastruktury v širším kontextu a souvislostech. Lze proto předpokládat velmi intenzivní zapojení členů v dalším projektovém období.

Druhý projekt Horizont2020 s názvem BehavVer – Ověřování behaviorálních vzorů, pro minimalizaci krádeží identity sledováním fyzických modelů chování se zaměří na vývoj softwaru BehavVer (název je zkratka pro ověřování behaviorálních vzorů), pro minimalizaci krádeží identity, založený na sledování fyzických modelů chování (tj. jak se člověk obvykle chová), zejména pokud jsou jiné mechanismy kontroly totožnosti útočníkem vyřazeny nebo nepoužitelné.

Realizace projektu pokračuje v návazné druhé etapě, ve které budou vyhledávány další příležitosti zapojení TPEB ČR a jejích členů do tohoto významného evropského dotačního programu.

V první etapě bylo využito letního termínu, který je pravidelně na konci srpna. Ve druhé etapě proběhnou přípravy na další projekty, které budou podávány v březnu 2018. TPEB ČR bude informovat o možnostech a zaměření připravovaných výzev a zapojení svých členů. Horizont2020 je program 100% financovaný z dotací Evropské unie. TPEB ČR se soustředí na výzvy, které v rámci realizace nevyžadují ze strany účastníků žádné kofinancování. Rok 2018 bude jedna z posledních příležitostí využití nástrojů a finančních prostředků tohoto programu, který končí v roce 2020.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right