Evropské mezinárodní projekty

Budoucí strategie Evropy v oblasti kritické infrastruktury
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnouprůmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.

Projekt TeamUp

Země po celém světě, uprostřed hrozeb a incidentů zaměřených na civilisty, investují do posílení svých schopností souvisejících s CBRN-E. Ve většině případů týmy, které reagují jako první, nejsou speciálně vycvičeny ani dostatečně vybaveny, aby čelily druhu nebezpečí, poskytovaly…
Přečíst

Horizon Europe - projekt EXPEDITE

Webová stránka projektu
Projekt ExPEDite si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací…
Přečíst

PROJEKT OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY III.

Hlavním cílem projektu je v návaznosti na úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI), Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) a Ochrana kritické infrastruktury II. (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy…
Přečíst

Základní informace o TPEB ČR

Technologická platforma „Energetická bezpečnost, ČR“ z.s. (dále jen TPEB) byla založena v říjnu 2011 jako unikátní projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (public-private partnership project) v České republice se zaměřením na oblast ochrany kritické infrastruktury.

Členy TPEB jsou

přední národní energetické společnosti, společnosti spravující energetické distribuční sítě, softwarové a komunikační společnosti
organizace a instituce veřejné správy jako například Hasičského záchranného sboru ČR (Ministerstvo vnitra ČR), České agentury pro standardizaci (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a Moravskoslezského kraje
přední české technické univerzity a výzkumné instituce
Seznam členů
Posláním TPEB je podněcovat spolupráci mezi členy a podporovat činnosti spojené s výzkumem, vývojem a inovacemi vedoucími k zavádění nových technologií zajišťujících ochranu kritické (informační) infrastruktury.

Platforma organizuje veřejné akce zaměřené na zvyšování povědomí o ochraně kritické (informační) infrastruktury na straně veřejné správy i široké veřejnosti. Dále zprostředkovává spolupráci mezi bezpečnostními potřebami státní správy i soukromého sektoru a národními schopnostmi a potenciálem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V neposlední řadě si klade za cíl organizovat konsorcia žádající o projekty výzkumu, vývoje a inovací v národním a evropském kontextu. TPEB, který je postupně uznáván jako příslušná skupina odborných znalostí, poskytuje odborníky různým národním i mezinárodním orgánům a skupinám odborníků.

Cíle a poslání TPEB ČR

Podporovat vytváření projektových konsorcií usilujících o národní a evropské VaVaI projekty.
Stimulovat spolupráci mezi firmami, výzkumnými institucemi a státem v klíčové strategické oblasti zvyšování ochrany a odolnosti kritické infrastruktury.
Napomáhat definici zájmů a potřeb českých subjektů v oblasti ochrany a odolnosti kritické infrastruktury ve vztahu k národním i nadnárodním institucím a relevantní legislativě.
Podporovat využití českých kapacit, know-how a best practices v procesech normotvorby a certifikace v oblasti ochrany kritické infrastruktury.
Koordinovat a podporovat činnost členů platformy ve vztahu k Národnímu programu energetické odolnosti ČR.
Stimulovat a kultivovat expertní i veřejnou diskusi o ochraně kritické infrastruktury.

Aktuality

Aktuality

Zahájení projektu TeamUp

12. 2. 2024
Ve dnech 24. až 26. ledna 2024 uspořádalo konsorcium projektu TeamUP své zahajovací setkání v řeckých Aténách. Pod vedením Řeckého institutu komunikačních a počítačových systémů se sešlo kolem 50 účastníků,…
Přečíst

Začínáme s realizací tří nových projektů

28. 1. 2024
Od ledna 2024 začínáme s realizací tří nových projektů. Projekt Ochrana kritické infrastuktury III. z programu OP TAK a projekty TeamUp a EXPEDITE z programu Horizon Europe. Těšíme se na…
Přečíst

TPEB ČR podala 26. projekt do evropských dotačních programů

26. 11. 2023
Projekt EMBRACE - výzva HORIZON-CL3-2023-DRS-01 - byl podán 23.listopadu 2023. Cílem projektu EMBRACE je zlepšit schopnost Evropy účinně reagovat na incidenty s biotoxiny, které představují významné výzvy pro současné přístupy…
Přečíst
1 2 3 43
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-right