Aktualita
14. 8. 2013

Oznámení o zapojení TPEB do aktivit CEN

Koordinační skupina pro kybernetickou bezpečnost - CEN/CENELEC/ETSI Cybersecurity Coordination Group (CSCG), v níž má ČR své zastoupení, působí již 2. rokem jako poradní a koordinační orgán technického výboru CEN v politických a strategických záležitostech týkajících se technické normalizace kybernetické bezpečnosti. Hlavní úloha této skupiny spočívá v analyzování existujících evropských a mezinárodních norem v oblasti kybernetické bezpečnosti a v definování společných evropských požadavků pro evropské a mezinárodní normy. Jejím cílem je významně přispívat k úspěšné implementaci strategie EU v otázkách kybernetické bezpečnosti, která byla zveřejněna Evropskou komisí dne 07.02.2013. V rámci CSCG je v současné době vytvářen dokument ‘Recommendations for a Strategy on European Cyber Security Standardisation’. Postavení CSCG bylo 9.7.2013 významně posíleno podepsáním dohody o spolupráci mezi CEN, CENELEC a Evropskou agenturou pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA) http://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/PR-2013-08.aspx

ÚNMZ nyní ve spolupráci s Technologickou Platformou ‘Energetická bezpečnost ČR’ – TPEB ČR zakládá expertní skupinu s cílem zajistit národní stanoviska k dané problematice. Zájemci o členství v této expertní skupině nás mohou kontaktovat na adrese sekretar@unmz.cz do 15.09.2013.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right