Aktualita
1. 2. 2017

Nový projekt TPEB ČR v programu OPPIK na podporu a rozvoj aktivit členů schválen

Vážení přátelé, členové TPEB ČR,

Jsme nesmírně rádi, že Vám můžeme oznámit, že dnešním dnem jsme byli vyrozuměni o schválení projektu TPEB s názvem Ochrana kritické infrastruktury k financování v rámci výzvy Spolupráce - Technologické platformy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Tento projekt bude zahájen v nejbližší době, jeho objem je řádově do 3,4 mio. Czk a jeho trvání je do konce roku 2018.

Rádi bychom s každým z vás v příštích týdnech konzultovali možné zapojení vašich firem, institucí, do tohoto projektu, tak abychom maximálně využili tento potenciál pro rozvoj vašich aktivit v rámci Platformy.

Tímto úspěchem platforma získává další nástroj k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategického fungování TPEB, kterým je propojování firem a výzkumných institucí v kontextu projektů výzkumu, vývoje a inovací. Schválený projekt se téměř výhradně soustředí na podporu podávání projektů do výzev programu H2020 a národních struktur aplikovaného výzkumu. TPEB je nyní schopna nejen organizačně, ale i finančně podpořit výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou odpovědět na výzvy inovačních a aplikovaných programů.

V minulém období v rámci této výzvy TPEB úspěšně vyřešila projekt Energetická a kybernetické bezpečnost ČR.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right