Aktualita
6. 3. 2023

Návštěva v Institutu pro ochranu námořní infrastruktury Německého leteckého a kosmického prostoru (DLR Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen)

Institut pro ochranu námořní infrastruktury Německého leteckého a kosmického prostoru ( DLR Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen) byl založen v roce 2017 v Bremerhavenu https://www.linkedin.com/showcase/dlr-schutz-maritimer-infrastrukturen/. Vědecká a technická činnost institutu slouží k zabezpečení námořní infrastruktury, od přístavů přes námořní cesty a pobřežní zařízení až po lodě. V návaznosti na vizi „Znalosti pro bezpečný námořní svět zítřka“ se institut věnuje čtyřem misím: odolnosti námořní infrastruktury, inteligentnímu a bezpečnému námořnímu situačnímu povědomí, průzkumu a zlepšení viditelnosti v námořním prostoru a odpovědnému bezpečnostnímu výzkumu.

Institut si vzhledem k zaměření publikačních a projektových aktivit pozval, zá účelem realizace odborných přednášek, zástupce našich členů prof. Ing. Davida Řeháka, Ph.D. (VŠB – TUO, FBI) a doc. Ing. Martina Hromadu, Ph.D. (UTB ve Zlíně, FAI). Předmětem odborných přednášek byla problematika resilience kritických subjektů (Resilience of critical entities and its main factors) a konvergované bezpečnosti (Converged Security of Infrastructure Systems from the Physical Security Point of View). Přednáškám předcházela exkurze v prostorách institutu, v rámci které došlo k vymezení potenciálních společných odborných témat. Následné jednání s vedením institutu bylo zaměřeno na hledání vhodných programových schémat, pro přípravu společných projektových žádostí. 

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right