Aktualita
30. 6. 2014

Kulatý stůl projektu TPEB ČR - Praha - hotel Troja - 26 .6. 2014

Dne 26. června 2014 pořádala Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR kulatý stůl v hotelu Troja, Trojská 1/2232 na Praze 8. Kulatého stolu se zúčastnili členové platformy včetně representantů GŘ ZHS gen. Svobody a plk. Chalupy a hosté z ÚNMZ pan ředitel Kratochvíl a Ing. Kubeš a Technologického centra Akademie věd České republiky Ing. Hillerová. Cílem kulatého stolu byla prezentace výsledků II. etapy projektu Energetická a kybernetická bezpečnost ČR. Současně byly presentovány aktivity TPEB ČR za období prvního půlroku. Jednání na zasedání skupiny Archimedes (viz web..) v Athénách a zasedání ERNCIP v DG JRC v Ispře, které vedli ke konkrétní spolupráci se zahraničními partnery.

Dále byly představeny podané a plánované projekty, jak tuzemské, tak zahraniční, které TPEB ČR, ve spolupráci se svými členy a tuzemskými a zahraničními partnery realizuje. Manažer projektu, JUDr. Richard Hlavatý a členové realizačního týmu ( doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. , Prof. Dr. Zbyněk Raida a PhDr. Vít Střítecký ) informovali o průběhu příprav těchto projektů a o možnostech dalšího zapojení členů platformy využitím spolupráce s realizačním týmem projektu na přípravě, zpracování a podání projektové žádosti, vytvoření nebo zapojení do konsorcií, získání kontaktů z jiných zemí a vytipování a prověření potencionálních partnerů.

V rámci kulatého stolu vystoupila Ing. Eva Hillerová, která prezentovala aktivity Technologického centra Akademie věd v souvislosti s aktuálním programem Horizont 2020, kde je technologické centrum národním kontaktním místem pro českou republiku a účastníci kulatého stolu byli seznámeni s poradenstvím pro instituce a firmy, které technologické centrum v této souvislosti nabízí a poskytuje.

Dalším bodem programu byla informace o přípravě konference v rámci realizace projektu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na téma " Úloha a možnosti TPEB ČR v oblasti průmyslové energetické a kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury ", která se bude konat v září 2014.

Kulaty-stul-TPEB-CR-7

Obrázek 1 z 7

Soubor ve formátu PDF.

Soubor ve formátu PDF.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right