Aktualita
4. 12. 2017

Kulatý stůl "Aktuální trendy bezpečnosti,stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur" - 1. prosince 2017

V době globálních změn, které se promítají do všech oblastí lidské činnosti, jsou výzvy týkající se bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur jednou z klíčových a existenčních výzev pro současnou společnost. V tomto duchu se nesly presentace a diskuze kulatého stolu. Ucelený pohled na problematiku, popis hrozeb a současně náhled na architekturu řešení byl  představen novým členem TPEB ČR - Deloitte Advisory s.r.o. Ing. Janem Šefčíkem. Místopředseda Energetického regulačního úřadu Ing. Vladimír Vlk ve svém vystoupení velmi jasně popsal hlavní úkoly ERÚ nejen z pohledu současných tuzemských problematik, ale zejména s ohledem na probíhající regulace ve vztahu k EK, ať již se jedná o podzimní balíček, nebo další legislativu. Zde zmínil i nezbytnost komunikace s TPEB ČR a dalšími subjekty, které jsou do procesu analýz a řešení aktivně zapojeny.

V druhé části kulatého stolu se velmi živě diskutovalo na nejrůznější témata související s postavením bezpečnosti (security) v rámci dodávky elektrické energie ve vazbě na kybernetickou bezpečnost a ochranu energetických kritických infrastruktur, role vědy, výzkumu a inovací v procesu zvyšování bezpečnosti energetických kritických infrastruktur, rozvoje strategické (politické) a institucionální úrovně ve vztahu posilování stability dodávky elektrické energie, bezpečnosti energetické kritické infrastruktury a role malých a středních podniků v předmětné oblasti. Další diskuse byla vedena ve vztahu k typovým plánům řešení krizových situací narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepelné energie velkého rozsahu.

Jednotliví vystupující upozorňovali na příkladech jejich společností a institucí, jak seriózně s uvedenými hrozbami pracují, vyhodnocují si jejich aktuálnost, přijímají opatření na jejich odvrácení, zamezení. Nezbytná vážnost přístupu k problematice a mix řešení nejen ve sféře kybernetické, ale i sofistikované fyzické ochrany, restartování systémů apod. zazněla v projevech bezpečnostního ředitele společnosti ČEPS a.s. PhDr. Martina Bílka i bezpečnostního ředitele společnosti ČEPRO, a.s. Ing. Jiřího Nováka.

Čelíme novým bezpečnostním výzvám novými bezpečnostními technologiemi, zaznělo ze strany společnosti Delta s.r.o.

Otázky dostatečnosti, zejména elektrické energie, její ochrana a stabilita v období očekávaného průmyslu 4.0 byly dalším velmi živým tématem, nejen s ohledem na nové technologie a jejich zajištění.

V neposlední řadě byly zmíněny, jak moderátorem doc .Ing. Martinem Hromadou Ph.D., tak i doc. Ing. Davidem Řehákem, Ph.D., projekty, které  TPEB ČR realizuje např. Resilience a další, na které se připravuje jak v evropském, tak i v mimoevropském rozměru.

Dá se říci, že témata kulatého stolu a diskuze nad nimi vedená potvrzuje, že TPEB ČR, která z povahy své působnosti je vědeckou a neziskovou organizací, funguje řádně v duchu tohoto poslání a tím ho i naplňuje.

Níže naleznete přednášku pana Ing. Vladimíra Vlka.

DSC04234

Obrázek 1 z 30

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right