Aktualita
1. 10. 2023

Konference Critical Infrastructure Protection and Resilience Europe

International Association of CIP Professionals (Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany kritické infrastruktury) ve spolupráci UTB ve Zlíně, VŠB – TUO, TPEB ČR a AKIČR organizuje v termínu 3. – 5. 10. 2023 v prostorách budovy MPO ČR konferenci Critical Infrastructure Protection and Resilience Europe. 

Konference sdružuje přední zainteresované subjekty z průmyslu, operátorů kritické infrastruktury, agentur a vládních institucí v rámci spolupráce v otázkách bezpečnosti Evropského prostoru. Konference se zaměří, v návaznosti na témata předchozích akcí, na budování lepšího porozumění bezpečnostním hrozbám, vytvoření odborných rámců pro řízení rizik a strategické plánování. Nosnými tématy budou otázky implementace aktuálních Směrnic NIS 2 a CER. 

Další informace naleznete zde : https://www.cipre-expo.com/

Program konference :

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right