Aktualita
27. 10. 2017

Konference "Bezpečnostní technologie, systémy a management "

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství v odborné spolupráci s Technologickou platformou „Energetická bezpečnost ČR“, pořádá konferenci "Bezpečnostní technologie, systémy a management" se zaměřením na Ochranu prvků kritické infrastruktury a měkkých cílů. Cílem je prezentovat výsledky vědy, výzkumu a vývoje. Konference je rozdělena na dva dny, kdy první den je přístupný veřejnosti a druhý den je uzavřen pro účastníky projektů v rámci BV MVČR. Veřejná část se bude zabývat oblastí měkkých cílů a ochranou kritické infrastruktury. Tento ročník konference se zaměří na aktualizované informace a nabídne návrhy konkrétních řešení pro vybrané objekty. Sekce ochrany kritické infrastruktury bude prezentovat aktuální stav a nové přístupy v dané oblasti. Druhý den je uzavřený pouze pro řešitele, zvané experty a spolu řešitele projektů, kde bude poskytnut prostor pro odbornou diskuzi a možnost vyměnit si zkušenosti, názory a poznatky napříč jednotlivými projekty.

Zájmová skupina

 • Odborníci z praxe
 • Zřizovatelé zájmových objektů
 • Studenti

Témata:

 • Měkké cíle
  • Definice – aktuální znění
  • Rozbor útoků v posledních letech
  • Vývoj v posledních letech z pohledu státního a soukromého sektoru
  • Možnosti zabezpečení z pohledu státního a soukromého sektoru
 • Kritická infrastruktura a zvyšování její odolnosti
  • Současný právní rámec kritické infrastruktury
  • Zranitelnost kritické infrastruktury
  • Současné trendy ochrany kritické infrastruktury
  • Zvyšování odolnosti kritické infrastruktury

Více informací najdete na webových stránkách konference : www.btsm.utb.cz

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right