Aktualita
24. 12. 2014

Konference Archimedes 4.12.2014

 

Projekt TPEB „Energetická a kybernetická bezpečnost“

 

V návaznosti na konferenci Aegis, která se konala v Aténách dne 16. května 2014, Konsorcium Archimedes uspořádalo závěrečnou konferenci dne 4. prosince 2014 v Bruselu.

Cílem této konference bylo prezentovat výsledky v oblasti řízení inovací pro koncové uživatele a operátory a jejich doporučení pro zlepšení zapojení koncových uživatelů a provozovatelů do výzkumného procesu EU a podporovat zavádění těchto výsledků. Smyslem a cílem 10 interaktivních kulatých stolů bylo získat zpětnou vazbu v různých tématech souvisejících se zabezpečením, a to zejména:

Bezpečnost civilního letectví
(CBRN) Ohrožení chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými zbraněmi,
Cyber-zločin / cyber-terorismus,
Vnější rozměr bezpečnosti,
Inteligentní sledování hranice
Civilní ochrana / krizového řízení,
Řízení inovací,
Robotika v oblasti bezpečnosti,
Ochrana kritické infrastruktury,
Urban Security

Závěrečná konference byla také příležitostí představit iniciativu Archimedes. Tedy konsorcia, které bude strukturovaně propojené na národní organizace z různých evropských zemí, které se zabývají bezpečnostními otázkami, s Aliancí pro evropský růst a inovace pro bezpečnost AEGIS.

Za TPEB ČR byl na konferenci pozván JUDr. Richard Hlavatý. Ve svém vystoupení představil poslední aktivity platformy, zejména projekt Energetická a kybernetická bezpečnost ČR a reagoval na některé předložené návrhy projektu Aegis.

Uvedl, že projekt v předložené podobě užší spolupráce mezi vybranými organizacemi v EU, nejen odráží vývoj v oblasti bezpečnosti, ale nabízí velmi pragmatické řešení na podporu růstu konkurenceschopnosti EU, resp. jednotlivých členských států v této specifické oblasti. JUDr. Richard Hlavatý rovněž uvedl, že je potřeba do tohoto procesu aktivně přivést i „nové“ členské země střední a východní Evropy. Na konferenci byly zastoupeny, kromě ČR jen Polskem. TPEB ČR se zapojí do připravovaných programů.

Dokumenty a presentace z konference budou dodatečně vyvěšeny na webových stránkách TPEB ČR. O konkrétních aktivitách a Vašem možném zapojení do nich Vás budeme informovat začátkem příštího roku.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right