Aktualita
7. 3. 2016

Konference - 4th CEE Cyber and Information Security Showcase

TPEB ČR se na pozvání britské ambasády v Praze v zastoupení ing. Jana Vávry z Fakulty aplikované informatiky UTB zúčastnila konference 4th CEE Cyber and Information Security Showcaseve Vídní, věnovaná kybernetické bezpečnosti. Konference byla uspořádána ve dnech 23. - 24. 2. 2016 na půdě Britské ambasády ve Vídni. Primárním účelem této konference bylo navázání kontaktů a výměna informací mezi zástupci britských firem popřípadě vládních institucí se zástupci organizací ze střední a východní Evropy. První společný blok konference byl zaměřen všeobecně na problematiku kybernetické bezpečnosti. Prezentující Dr. Alexander Janda a Andrew Fitzmaurice seznámili přítomné s důležitostí a aktuálností probírané problematiky. Poté účastnící shlédli prezentaci v jedné ze dvou místností k tomu určených. Prezentace trvaly nanejvýše 20 minut. Posledních 5 minut bylo vyhrazeno pro otázky a veřejnou diskusi k danému tématu. Za velmi plodné a obohacující lze považovat setkání s delegáty dílčích britských organizací u jejich stánků. Ti představovali své hardwarové a softwarové produkty a řešení zlepšující kybernetickou ochranu. Produkty těchto organizací lze považovat za světovou špičku v dané oblasti. Jednou z takových firem je například Deep Secure a její produkt zajišťující bezpečnost komunikačních tras v rámci kritické informační infrastruktury. Nelze opomenout ani firmu Darktrace se stejnojmenným produktem zajištujícím identifikaci a prevenci před narušením kybernetické bezpečnosti systému, který využívá hodnocení surové datové komunikace. První den konference byl zakončen banketem, jenž poskytoval příležitost k navázání neformálních kontaktů. Druhým dnem pokračovala konference v podobném programu jako předešlý. To umožnilo vidět prezentace, které z časových důvodů nebylo možné předešlý den absolvovat. Na závěr je možné konstatovat, že účast na konferenci “4th CEE Cyber and Information Security Showcase“ přinesla řadu nových a velmi cenných odborných poznatků a kontaktů k problematice kybernetické bezpečnosti. Cílem bylo sledování aktuálních trendů, navázání kontaktů a spolupráce v oblasti projektové i komerční. Vyhodnocení probíhá a bude ve zmíněné úrovni k využití pro členy platformy.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right