Aktualita
30. 5. 2018

Aktivity TPEB v oblasti propagace H2020 - Workshop Inovace ve firemní sféře

Jedním z hlavních pilířů činnosti TPEB je propojování zájmů a potřeb velkých infrastrukturních firem či státních institucí se schopnostmi výzkumných institucí a malých a středních firem s cílem adresovat problémy a výzvy prostřednictvím programů VaVaI. Takto se TPEB dlouhodobě snaží stimulovat inovační projektovou spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi v kontextu strategických potřeb státu. Kromě národních programů VaVaI je důraz kladen především na evropský program H2020, kam TPEB v posledních třech letech směřovala už 7 projektových žádostí. V mezinárodním srovnání ČR zaostává v počtu žádostí za srovnatelnými zeměmi, přičemž rozdíl je markantní především při pohledu na zapojování firem do projektových konsorcií. V této souvislosti platforma vnímá potřebu vzbudit inovační projektovou aktivitu také na úrovni malých a středních firem, které jsou v centru VaVaI podpory EU, přičemž tato tendence v dalším rozpočtovém období ještě posílí.

TPEB vnímá, že v rámci ČR existuje relativně viditelná osvěta a solidní podpora pro interesované firmy a instituce. Tyto aktivity však pouze částečně odpovídají na největší nejistoty, které ve firemním sektoru ohledně zapojování do H2020 panují (všeobecná složitost programů, administrativní zátěž, ekonomická nevýhodnost). Jako jedna z vhodných cest, jak tyto obavy rozptýlit či alespoň zmírnit, se v této souvislosti jeví ukázka úspěšných firem, které vybudovaly svojí inovační kapacitu prostřednictvím mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Z tohoto důvodu se TPEB rozhodla uspořádat workshop, na kterém vystoupí dr. Dimitris Kanakidis, ředitel inovací britské technologické firmy EXUS (exus.co.uk), která provozuje inovační pobočku v Aténách. EXUS v současnosti řeší 14 (!) projektů FP7/H2020, přičemž mnoho dalších už úspěšně ukončil. Je patrné, že nejen inovační základna, ale například i napojení na koncové zákazníky firmy, jsou zásadním způsobem stimulovány prostřednictvím evropských VaVaI projektů. EXUS tedy je příkladem firmy, kde je silná, zvenčí podpořená, inovační struktura zásadní součástí byznys modelu, což může pro některé firmy představovat zajímavou inspiraci. Cílem workshopu tedy bude přiblížit systém fungování EXUSu, představit projekty podpořené z rámcových programů EU a programu H2020 a předat zkušenosti s jejich získáváním a řešením.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right