Aktualita
13. 2. 2020

XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2020

Ve dnech 5.2. - 6.2.2020 se v Ostravě konala významná celorepubliková konference - XIX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Zdravotní záchranářství 2020, kterou pořádala VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Fakultní nemocnicí Ostrava. Konference se zúčastnil jako přednášející JUDr. Richard Hlavatý s tématem Průmysl 4.0 ve vazbě na energetickou bezpečnost a odolnost.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right