Aktualita
27. 4. 2018

Workshop Inovace ve firemní sféře

Klíčovou aktivitou spojenou s řešením projektu Ochrana kritické infrastruktury, který byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je vytváření mezinárodních inovačních konsorcií ucházejících se o projekty v programu H2020. V mezinárodním srovnání ČR zaostává v počtu žádostí za srovnatelnými zeměmi, přičemž rozdíl je markantní především ve firemním sektoru. TPEB se dlouhodobě snaží stimulovat inovační projektovou spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi v kontextu strategických potřeb státu. V této souvislosti platforma vnímá potřebu vzbudit inovační projektovou aktivitu také na úrovni malých a středních firem.

Jako jedna z vhodných cest se v této souvislosti jeví ukázka úspěšných firem, které vybudovaly svojí inovační kapacitu prostřednictvím mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Z tohoto důvodu se TPEB rozhodla uspořádat workshop, na kterém vystoupí ředitel inovací britské firmy EXUS (exus.co.uk), která provozuje inovační pobočku v Aténách. Cílem workshopu bude představit projekty podpořené z rámcových programů EU a programu H2020 a předat zkušenosti s jejich získáváním a řešením.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right