Aktualita
3. 9. 2015

TPEB vstoupilo do nových tuzemských a evropských projektů

V posledních měsících TPEB intenzivně naplňovala své hlavní poslání, které spočívá ve zprostředkovávání R&D projektů členské základně.

První významný počin představuje projekt Resilience 2015, který byl přijat k financování v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. TPEB je členem konsorcia, kde se za podpory svých členů, především společnosti ČEPS, bude zabývat resiliencí energetického sektoru. V čele konsorcia stojí Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V konsorciu jsou i další přední české výzkumné instituce včetně VUT Brno, VŠB Ostrava, TU Liberec, UNOB a Centra dopravního výzkum, v.v.i.

Stejně tak jako v minulém roce se TPEB podařilo zprostředkovat svým členům zapojení do projektových konsorcií usilujících o podporu v rámci EU programu H2020. Koncem srpna byly podány dvě projektové žádosti, ve kterých je TPEB členem konsorcia. Prvním je projekt NOSBAT, který se soustředí na bezpečnost smart gridových řešení v energetice. V čele konsorcia stojí společnost ATOS (Spain) a kromě dalších partnerů jsou v konsorciu i energetičtí operátoři TAURON (Polsko), BASKENT (Turecko) či IEC (Izrael), jehož účast zprostředkovala TPEB skrze své izraelské partnery. V případě podpory se český inovativní případ bude soustředit na bezpečnost smart gridových řešení využitelných pro management nestálého napětí v elektrické sítí souvisejícího s dodávkami proudu od malých alternativních výrobců. TPEB také povede standardizační snahy celého konsorcia.

Druhý projekt, do kterého TPEB vstoupila jako člen konsorcia, se zabývá metodikou měření resilience (odolnosti) prvků kritické infrastruktury. Konsorcium projektu RESIXT vede španělský zbrojní a bezpečnostní průmyslový gigant INDRA a v konsorciu jsou další inovační společnosti jako například britský EXUS. Kromě problematiky resilience energetických prvků kritické infrastruktury, která bude hlavní náplní činnosti TPEB, platforma také zprostředkovala vstup Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bude testována metodika měření odolnosti zdravotnického zařízení.

Uvedené projekty potvrzují zajímavost a efektivnost TPEB jako ppp projektu, čímž stimulují další činnost platformy v této oblasti.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right