Aktualita
11. 2. 2016

TPEB usiluje o projekt OPPIK

Po úspěšném vyřešení projektu OPPI Energetická a kybernetická bezpečnost TPEB připravila další projekt do výzvy programu podpory Spolupráce – Technologické platformy. Cíle programu jsou zcela v souladu s hlavním pilířem strategického fungování TPEB, kterým je propojování firem a výzkumných institucí v kontextu projektů výzkumu a vývoje. Podaný projekt se téměř výhradně soustředí na podporu podávání projektů do výzev programu H2020. V případě úspěchu bude TPEB schopna nejen organizačně, ale i finančně podpořit výzkumné organizace či firmy, které se rozhodnou odpovědět na výzvu programu H2020. Od poloviny roku 2016 do konce roku 2018 by takto TPEB podpořila minimálně 6 projektů směřujících do výzev H2020.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right