Aktualita
3. 4. 2023

TPEB ČR vstoupila do nového projektového konsorcia Horizon Europe

Projekt INCIVIS  - HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01 

Rozvoj oběhového hospodářství, ve kterém se odpad z jednoho odvětví stane surovinou pro jiné odvětví, čímž se minimalizují zdroje použití, je zásadní pro vytvoření udržitelného světa, ve kterém mohou všichni lidé žít v harmonii. Transformace průmyslových systémů tak, aby čelily výzvám oběhového hospodářství prostřednictvím průmyslové symbiózy, vyžaduje inovace a přehodnocení, včetně provozních procesů, obchodních modelů a zásadního posunu k více spolupracujícím vztahům.

Normy (určující terminologii, ontologii, produkt, systém, proces a/nebo službu) jsou respektovány jako prostředek pro propagaci inovace a urychlení zhodnocení nových výsledků výzkumu zpřístupněním znalostí, které obsahují, široké veřejnosti řada zúčastněných stran. Normy mohou podporovat všechny fáze inovací, od vytváření znalostí po technologie a podnikání rozvoj.

Prostřednictvím podrobné analýzy mezer ve standardizaci a potřeb pro realizaci oběhového hospodářství podnítí INCIVIS předběžnou normalizační iniciativu (CEN Workshop Agreement) a vytvoří výhledový plán normalizace na podporu meziodvětvové interoperability a pokroku v průmyslové symbióze na všech úrovních technologické (TRL) a symbiotické připravenosti (SLR).

INCIVIS je zaměřen na 5 regionálních center průmyslové symbiózy, z nichž každé se zaměřuje na důležitá průmyslová odvětví; Lombardie (ocel, textil), Flandry a Valonsko (čistá energie, kruhový materiál), Baskicko (automobilový průmysl, letecká energetika), Střední Řecko (O&G rafinérie, stavební materiály) a Morava (odpadní elektronika).

INCIVIS podpoří růst udržitelného ekosystému průmyslové symbiózy prostřednictvím vytvoření infrastruktury INCIVIS ( znalostní síť, platforma objevování, párování B2B, testovací prostředí a výuková centra), poskytující řadu služeb podpory inovací, původně zaměřených na těchto pět regionů /center  (s materiály dostupnými v místních jazycích) aby se poté dále rozšířily tak, aby postupně zahrnovaly další centra napříč Evropou.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right