Aktualita
24. 11. 2022

TPEB ČR vstoupila do 3 nových projektů mezinárodních konzorcií

V listopadu 2022 byly podány tři nové projekty v rámci dotačního programu Evropské komise. TPEB ČR se na těchto projektech účastní v rámci mezinárodních konzorcií.

Projekt TeamUp

Země po celém světě, uprostřed hrozeb a incidentů zaměřených na civilisty, investují do posílení svých schopností souvisejících s CBRN-E. Ve většině případů týmy, které reagují jako první, nejsou speciálně vycvičeny ani dostatečně vybaveny, aby čelily druhu nebezpečí, poskytovaly pomoc obětem a sledovaly dekontaminační procesy, které CBRN-E incident implikuje. Zároveň jsou zdroje omezené, cvičení a školení jsou utlumena na organizaci, chybí osvědčené postupy a digitální nástroje. TeamUP řeší tyto výzvy vytvořením jednotného rámce pro hodnocení schopností, postupů a společně vyvinutých řešení, která mají být použita v CBRN-E připravenosti a reakci.

Projekt READY!

Pragmatickým cílem projektu READY je tvorba přístupů pro posílení odolnosti evropského společenstva prostřednictvím zvýšení reakčních kapacit na události s vysokým dopadem a nízkou pravděpodobností (HILP). V této souvislosti jsou HILP události vnímané jako hybridní události s významným potenciálem kaskádových a synergických efektů. Projekt READY umožní kombinaci prognostických modelů, modelování a simulaci rizik souvztažné infrastruktury, a zátěžové testování s vývojem strategických, taktických a operativních nástrojů pro posilování stávajících kapacit krizového řízení, a to ve vazbě na všechny fáze cyklu odolnosti. Výstupy projektu tak umožní efektivnější implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů. 

Projekt SCANNER

SCANNER navrhuje inteligentní softwarovou platformu pro automatickou identifikaci slabých míst zabezpečení a metod narušení soukromí na základě statické a dynamické analýzy kódu. Umožní vývojovým týmům vyvíjet software pro ochranu soukromí a zabezpečení již od návrhu a certifikačním autoritám nastavit KPI odpovídající různým úrovním certifikace a nakonec podle toho srovnávat software. Stejný rámec navíc přispěje k vytvoření norem EU pro kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right