Aktualita
13. 8. 2021

TPEB ČR stala řádným členem Evropské technologické platformy NetworldEurope ETP

NetworldEurope je novou Evropskou technologickou platformou (ETP) soustředící se na komunikační sítě a služby. Platforma navazuje na NetWorld2020 a její úspěšné působení při podpoře politik zvyšujících evropskou konkurenceschopnost v této dynamické oblasti. Komunikační sítě a služby umožňují interakci mezi uživateli různých typů zařízení, mobilních nebo pevných, a naplňují tak požadavky na propojení moderní, digitální společnosti. NetworldEurope ETP sdružuje 968 členů z odvětví komunikačních systémů: 148 předních průmyslových společnosti, 356 inovativních malých a středních podniků, 331 předních akademických institucí a 133 dalších spolupracujících členů.

Hlavním cílem NetworldEurope ETP je pravidelně aktualizovanou výzkumnou agendou přispívat ke společným výzkumným programům na evropské a národní úrovni. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výzkum a vývoj v oblasti mobilních a bezdrátových, pevných a satelitních komunikačních sítí prostupuje mnoha dalšími technologickými sektory.

https://www.networldeurope.eu/

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right