Aktualita
3. 8. 2017

TPEB ČR se stala členem konsorcia Center for Security Studies (KEMEA) a partnerem nového návrhu projektu v Horizon2020 : Pan-European Network of Practitioners in the field of Critical Infrastructures (EU-CIRP)

EU-CIRP představuje panevropskou síť klíčových aktérů ve specifické oblasti ochrany kritické infrastruktury (OKI). Cílem projektu je zintenzivnit komunikaci a interakci relevantních stakeholderů prostřednictvím čtyř typů aktivit:

  1. analýza výsledků evropských výzkumných a inovačních projektů v oblasti OKI s cílem zvážit jejich relativní potenciál a posunutí do další fáze průmyslového uplatnění;
  2. identifikace nedostatků v oblasti OKI a společných výzev mezi sektory a aktéry;
  3. zhodnocení RDI řešení, které by mohly řešit identifikované nedostatky, včetně jejich výhledů do budoucnosti;
  4. indikace standardizačních požadavků a priorit, které by posílily transfer RDI do polohy konkrétních řešení;

Cílem projektu je vyvinout aktivní interakci mezi RDI komunitou reprezentovanou akademií, výzkumnými organizacemi a evropským bezpečnostním průmyslem na jedné straně a operátory a regulátory kritické infrastruktury na straně druhé. Tato interakce by měla přinést efektivnější spolupráci při identifikaci klíčových problémů a následně řešení v oblasti ochrany a odolnosti systémů kritické infrastruktury. Dalším cílem projektu je posílit společnou bezpečnostní kulturu, což umožní účinnější přípravu a potenciální reakci na vážné poškození systémů kritické infrastruktury.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right