Aktualita
26. 11. 2023

TPEB ČR podala 26. projekt do evropských dotačních programů

Projekt EMBRACE - výzva HORIZON-CL3-2023-DRS-01 - byl podán 23.listopadu 2023.

Cílem projektu EMBRACE je zlepšit schopnost Evropy účinně reagovat na incidenty s biotoxiny, které představují významné výzvy pro současné přístupy krizového řízení. Stávající koncepty řízení, odvozené z chemických, biologických, radiologických a jaderných doktrín a iniciativ unijního mechanismu civilní ochrany, neřeší charakteristické a vysoce komplexní atributy biotoxinové krize.

Projekt EMBRACE se bude zabývat konsolidací a aplikací vědeckých a klinických poznatků o biotoxinech za účelem revize protokolů odezvy a bude dodávat inovativní řešení, speciálně přizpůsobená pro řešení nedostatků a potřeb identifikovaných v současných postupech. Mezi nejvýznamnější patří analýzy biotoxinů, doporučení založená na rizicích pro OOP a nové dekontaminanty, studie in vitro k identifikaci lidských biomarkerů expozice, nové vzorkovače, přenosné biosenzory a terénní diagnostická zařízení a softwarové nástroje, které pomáhají respondentům v odhadu rizika biotoxinové hrozby. V rámci zajištění meziodvětvové a přeshraniční interoperability těchto řešení a úspěšné komercializace využitelných aktiv projektu, upřednostní projekt pečlivě naplánovaný program standardizace a valorizace.

Projekt EMBRACE se zapojí do stávajících iniciativ a projektů s cílem vytvořit živou síť znalostí o biotoxinech,  multisektorovou komunitu zainteresovaných stran, která bude zprostředkovat a  usnadňovat výměnu znalostí a poskytovat uživatelům přímý přístup k široce distribuovaným a odborným znalostem. Konzorcium projektu EMBRACE tvoří 18 členů ze 13 zemí.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right