Aktualita
28. 4. 2023

TPEB ČR podala 25. projekt do evropských dotačních programů

Projekt EXPEDITE  - výzva HORIZON-MISS-2023-CIT-01- byl podán 27.dubna 2023.

Projekt ExPEDite si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče (DT) pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací akce směřující k pozitivní energetické a klimatické neutralitě nákladově efektivním způsobem. Nástroje budou schopny modelovat produkci a poptávku po energii v okrese, výkonnost budov, optimalizovat flexibilitu a simulovat mobilitu a dopravu. Designová platforma DT bude analyzovat různé akce plánování typu „co kdyby“ a napomohla tak energetickým a urbanistickým plánovačům rozhodovacím procesům založeným na důkazech, zatímco její run-time engine optimalizuje účinnost využití energie okresů. DT bude následovat modulární otevřenou architekturu pro podporu multi-odvětvové a multiorganizační požadavky zúčastněných stran. Využitím přístupů gamifikace a spoluvytváření projekt zvýší povědomí veřejnosti a zapojení do energetické účinnosti. ExPEDite DT bude aplikován na okres v Rize v Lotyšsku a poskytne praktické pokyny, opakovaně použitelné modely, algoritmy a školicí materiály, které pomohou dalším městům replikovat DT pro jejich okresy, které podporují široké přijetí praktik udržitelné energetiky.

Tento projekt je 25. projektem TPEB ČR podaným do evropských dotačních fondů v časovém rozmezí let 2014 - 2023.

Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným za jejich úžasnou spolupráci a nezměrné úsilí.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right