Aktualita
12. 2. 2017

TPEB ČR je výzkumnou organizací v České republice a v EU

Rozhodnutím Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace ze dne 27. ledna 2017 byla vaše platforma TPEB ČR zařazena na seznam výzkumných organizací České republiky. O tento statut platforma dlouhodobě usilovala, neboť kromě uznání výzkumného potenciálu platformy, respektive jejích členů, tato významná skutečnost představuje nové příležitosti pro všechny členy platformy, kteří se budou ucházet o veřejnou podporu v programech výzkumu, vývoje a inovací. TPEB ČR je již dlouhodobě zařazena v systému ECAS jako výzkumná organizace v registru příjemců na stránkách „Research & Innovation“v souvislosti se svým aktivním zapojením do mezinárodních konzorcií a projektů v rámci programu Horizon 2020, Rámcového programu pro výzkum a inovace EU.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right