Aktualita
12. 2. 2022

Setkání zástupců národních technologických platforem

Dne 8. února 2022 se konalo online setkání zástupců národních technologických platforem, pořádané Technologickým centrem AV ČR. Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“ z.s. se do této akce aktivně zapojila prezentací, kterou přednesl pan doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.. V této prezentaci seznámil účastníky s projekty Horizon2020, které platforma realizuje v rámci mezinárodních projektových konzorcií, a to s projekty SecureGas, STAMINA a S4AllCities. Potvrdil tím dlouhodobý trend, který platforma vytváří a zaštiťuje, čímž se řadí mezi ojedinělé a výjimečné instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do mezinárodních projektů, zejména Horizon2020.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right