Aktualita
2. 8. 2022

Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. úspěšně zakončen

Od srpna 2020 probíhala realizace projektu Ochrana kritické infrastruktury II., v rámci dotačního programu OPPIK. Projekt Ochrana kritické infrastruktury II. naplňoval cíle uvedené ve Strategické výzkumné agendě a Implementačním akčním plánu. Zásadní pozornost byla věnována úspěšné výstavbě projektových konsorcií žádajících o podporu v rámci výzev programu H2020. V tomto kontextu TPEB ČR zpracovala sedm nových projektů jako součást mezinárodních konsorcií.

Vstupem do projektových konsorcií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich formováním TPEB ČR naplňuje svůj nejvýznamnější dlouhodobý cíl, kterým je propojování výzkumné, vývojové a inovační základny s komerčním sektorem a koncovými uživateli, kteří většinou patří mezi státní instituce. V tomto smyslu se plně naplňují poslání a charakteristika platformy TPEB ČR jako public-private-partnership platformy.

Projekt byl úspěšně zakončen v červnu 2022. Platforma tímto potvrzuje dlouhodobý trend, kdy se řadí mezi výjimečné neakademické instituce v ČR s výše zmíněným přesahem do evropských projektů.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right