Aktualita
22. 7. 2023

Projekt ExPEDite byl schválen Evropskou komisí

20. července 2023 byl schválen projekt ExPEDite. Je to v pořadí čtvrtý projekt z evropských dotačních programů, který bude TPEB v rámci mezinárodního konzorcia realizovat.

Projekt si klade za cíl vytvořit a nasadit nové digitální dvojče (DT) pro monitorování, vizualizaci a řízení energetických toků na okresní úrovni v reálném čase. Projekt poskytne sadu replikovatelných modelovacích nástrojů, které umožní zúčastněným stranám analyzovat plánovací akce směřující k pozitivní energetické a klimatické neutralitě nákladově efektivním způsobem. ExPEDite DT bude aplikován na okres v Rize v Lotyšsku.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right