Aktualita
11. 12. 2020

On-line pracovní setkání s názvem „Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury“

Technologická platforma "Energetická bezpečnost ČR" ve spolupráci s aktivním členem Platformy společností ČEPS, a.s., dne 10.12.2020 organizovali on-line pracovní setkání s názvem „Zákon o soukromých bezpečnostních službách ve vazbě na ochranu kritické infrastruktury“. Pracovního setkání se účastnili představitelé Samostatného oddělení soukromých bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra ČR, představitelé odborných a profesních sdružení – Český klub bezpečnostních služeb, České asociace bezpečnostních manažerů a v neposlední řadě zástupci subjektů kritické infrastruktury E.ON Distribuce, a.s., Pražská energetika, a. s. a ČEPS, a.s. Akademický a výzkumný sektor byl reprezentován doc. Ing. Martinem Hromadou, Ph.D. členem správní rady Platformy, který setkání současně moderoval. Předmětem setkání byla odborná diskuze o očekávaném vlivu přijetí zákona na celkovou kvalitu a cenovou politiku poskytovaných bezpečnostních služeb s vazbou na specifické potřeby subjektů kritické infrastruktury. Problematika ochrany kritické infrastruktury je ústředním mottem i v rámci realizovaných a připravovaných projektů i v programech jako je Horizont2020, kde se TPEB ČR aktivně zapojuje prostřednictvím odborníků z řad svých členů, ale i z dalších institucí a firem.

Toto on-line setkání je jedním z dalších důležitých kroků v rozvíjení spolupráce na tomto vysoce aktuálním tématu, jehož řešení je podporováno i v rámci projektu Ochrana kritické infrastruktury II., jehož hlavním cílem je v návaznosti na již úspěšně vyřešené projekty Energetická a kybernetická bezpečnost (OPPI) a Ochrana kritické infrastruktury (OPPIK) propojovat schopnosti a potřeby firemní a výzkumné sféry reflektující strategické potřeby a zájmy infrastrukturních společností a státní správy v kontextu projektů výzkumu a vývoje.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right