Aktualita
28. 6. 2022

Ohlédnutí za 1. mezinárodní konferencí projektu STAMINA

Dne 18. května 2022 se partneři projektu STAMINA a zúčastněné strany poprvé od zahájení projektu osobně setkali během 1. mezinárodního summitu o řízení pandemie ve Valencii (Španělsko), který organizovala a hostila místní policie ve Valencii.

Tento summit si kladl za cíl být fórem pro diskusi a debatu pro odborníky na vysoké úrovni, aby prezentovali poznatky získané z probíhající pandemie, sdíleli a diskutovali o způsobech, jak tyto poznatky aplikovat, abychom byli lépe připraveni na budoucí zdravotní krize a zvládali je. Během summitu se zástupci projektového konsorcia podělili o pokrok projektu STAMINA a prokázali užitečnost nástrojů STAMINA, které koncovým uživatelům pomohou lépe zvládat pandemie, například prostřednictvím biologických nástrojů pro rychlou a přesnou detekci patogenů. Partneři STAMINA také sdíleli význam a způsoby, jak dosáhnout koordinovanějšího úsilí mezi klíčovými zúčastněnými stranami a osobami s rozhodovací pravomocí prostřednictvím efektivní výměny dat mezi zeměmi v EU i mimo ni.

Prvnímu summitu STAMINA předcházel pilotní test a seminář zúčastněných stran dne 17. května v prostorách správy přístavu Valencie, kde byly testovány, ověřeny a hodnoceny některé vyvinuté nástroje STAMINA simulací kritických situací v reálném světě. Účastníci a účastníci pilotního testu měli prospěch z toho, že pochopili užitečnost a účinnost těchto nástrojů pro lepší zvládnutí zdravotních krizí budoucnosti.

Na summitu vystoupili klíčoví zúčastnění a odborníci v oblasti zdravotnictví, jako je Anne Simon, vedoucí krizového úřadu, Generální ředitelství pro zdravotní pohotovost a reakci (HERA), Evropská komise, Miranda Ngoc, referentka pro reporting a znalostní management Kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropa, stejně jako zástupci ministerstva zdravotnictví, pohotovostního zdravotnického oddělení a lékařského výzkumu z různých evropských zemí zapojených do projektu STAMINA.

Jeden ze segmentů během summitu spojil další projekty v oblasti zdravotnictví financované EU na spolupráci a spolupráci mezi projekty s cílem posílit vliv politiky a rozhodování během zdravotní krize hledáním synergií prostřednictvím diskuse. Mezi projekty, které přednášející zastupovali, patří COVINFORM, STRATEGY, PERISCOPE, COVID-X a PANDEM-2 a všechny tyto projekty s několika dalšími tvoří klastr PREPARE, který vede STAMINA.

Summitu se zúčastnilo nejméně 38 organizací z 19 zemí EU i mimo EU, což znamená vyvrcholení dvou let intenzivní spolupráce na tomto tématu, která prokázala, že policejní síly, ministerstva zdravotnictví, univerzity, nemocnice, výzkumní pracovníci, podniky, správa a mnoho dalších subjektů z Evropy i ze zemí mimo EU může úspěšně spolupracovat tváří v tvář společné výzvě, jako je COVID-19.

TPEB ČR na summitu jako přednášející zastupovala prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., výzkumná pracovnice Atlantského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (USA) a profesorka epidemiologie na Vojenské univerzitě ČR.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right