Aktualita
18. 3. 2021

Nový program Horizon Europe

Nový program Horizon Europe je rámcový program EU pro výzkum a inovace, který bude probíhat v období od roku 2021 do roku 2027.

Instituce EU dosáhly politické dohody o programu Horizont Evropa dne 11. prosince 2020 a stanovily rozpočet programu Horizont Evropa na 95,5 miliardy EUR (včetně 5,4 miliardy EUR z nové generace Fondu EU pro obnovu). Na tomto základě Evropský parlament a Rada EU pokračují v přijímání právních aktů.

První strategický plán Horizon Europe (2021-2024), který stanoví klíčové strategické směry pro podporu výzkumu a inovací, byl přijat dne 15. března 2021.

Zpět
Základním posláním TPEB ČR je vytvořit vědecko-výzkumnou a průmyslovou základnu zaměřenou na podporu aktivit souvisejících s výzkumem, vývojem a zaváděním technologií souvisejících se zajištěním ochrany kritické infrastruktury ČR v oblastech energetiky a kybernetiky.
© 2024 TPEB ČR
arrow-leftarrow-right